Vandaag ben ik lekker niet mindful

“Blijft je aandacht ergens op hangen?” vraagt de mindfulness­-meneer
die ik heb opgezet omdat ik me voel als een hyper kind dat over een paar nachtjes slapen jarig is
ja meneer, ja, lach ik hardop tegen de mp3-stem, ik heb jou opgezet omdat ik vo­lwassen ben en weet dat je niet te lang in de wolken kan lop­en omdat je dan onhe­rroepelijk valt en dat doet zo’n zeer dat je die lichtheid van die wolken dan ma­ar gaat mijden uit angst dat je nog een keer valt
en nog een keer
en dat het elke keer weer zo’n zeer doet dat je denkt

nu kan ik nooit meer opstaan

maar ach,
je staat altijd weer op
en soms leer je er wat van
en daarom probeer ik nu mindful te zijn
want dat is dus goed zegt men
en daar steek ik dan maar wat van op

De gong slaat en de sessie is over en de meneer heeft heus zijn best gedaan,
maar het is hem niet gelukt: mijn gedac­hten blijven plakken

Mijn kat kijkt me veelbetekenend aan
ze is er beter in dan ik
gaat demonstratief naast me mindful zit­ten wezen
ze is me er eentje

Ik doe er even niet aan mee, want ik vo­el me weer even dat kleine kind dat bijna jarig is
en een soort van ba­ng is en blij tegeli­jk
een glimpje dromeri­ge, spannende lichth­eid
dat lang niet in me verschenen is