Openheid als nieuwe moraal

In hoeverre draagt online openheid over psychische klachten bij aan openheid in het echt? En wat betekent openheid als zijnde nieuwe norm voor mensen die – om wat voor reden dan ook – niet open kúnnen zijn? Vragen die me bezighouden.

Ik geloof in openheid, omdat ik geloof in educatie. Ik geloof in mensen confronteren met wat zij niet kennen. Ik geloof in vragen beantwoorden, uitleg geven, vertellen hoe dingen voor me werken. Ik geloof in onwetendheid wegnemen, in conversaties, in leren van elkaar. Maar ik weet ook dat het voor sommige mensen te vroeg is om open te zijn, of te onveilig. Openheid vraagt om een zekere kwetsbaarheid. In sommige situaties is kwetsbaarheid gevaarlijk. Hoezeer ik ook houd van het kwetsbare, soms is jezelf beschermen óók heel belangrijk.

Ik vraag me soms af wat de nieuwe hype ‘openheid’ doet met mensen die niet open kunnen zijn, of ervoor kiezen om niet open te zijn. Voelen zij zich nóg eenzamer? Wat doet het met hen om de reacties te lezen op mensen die open zijn? ‘Je bent zo dapper. Wat goed dat je dit doet. Je bent zo sterk. Wat knap dat je open bent.’ Hoe is het om dat te lezen en te voelen dat je zelf nog niet open kunt of wilt zijn? In hoeverre voelen mensen de drúk om open te zijn, ook al zijn ze er nog niet klaar voor?
En dan ben je open. Je hebt iets gepost op social media waarin je je verhaal vertelt. Wat gebeurt er dan? Ben je daarna ook open op werk? Tegen je familie? Vertel je het als je een paniekaanval hebt? Volgt er daadwerkelijke openheid of was het slechts een momentopname?

En wat nou als je héél open bent online? Maakt dat je offline dan ook meer open? Of raken die twee werelden zo van elkaar vervreemd, dat je online nóg meer opent en offline nóg meer sluit? Dat je het liefst van werelden zou switchen, die online wereld wel zou willen inruilen voor het echte leven?
Ik ben voor de mogelijkheid tot openheid. Ik ben voor het creëren van een wereld waarin je veilig open kunt zijn. Ik ben voor het versterken van mensen, zodat zij open dúrven zijn. Maar ik hoop vooral dat iedereen opent op zijn of haar eigen tijd. Laat die bloem zich maar openen als de wortels stevig zijn en de bladeren echt klaar zijn om zich te ontvouwen.