In de kerk

Ik zit achter in de kerkbanken van een grote kerk om een eindexamen koordirectie op te nemen. Dat is op dit moment het enige wat me nog bindt met mijn studie aan het conservatorium; bekijken wat de anderen van de studie hebben gemaakt. Ik waan me redelijk anoniem, mensen groeten me maar kort en gaan dan weer hun eigen weg. Maar plotseling komt er een docent binnen van de middelbare school. Hij kent mij al van kleins af aan. Gaf me muziekles, mogelijkheden om te soleren en eindeloos veel complimenten. Ik schrik. Ik wil mezelf niet zien door zijn ogen. Hij heeft iets vaderlijks. Als hij me zal zien en horen zal hij zich zorgen maken. Ik wil even niet dat kleine meisje zijn, met dat warrige vette haar in die veel te grote trui, dat al maanden niet zingt. Terwijl hij vast dacht dat ik aan het gloreren was binnen de studie in mooie concertjurken. Ik wil niet dat hij weet wat ik weet. Ik wil niet dat hij zich om me bekommert. Ik wil in stilte mijn wonden likken. Door zijn ogen bezien voel ik me kleiner dan ik ben. Wat ik nu aanga is groots. Grootser dan stralen op een podium of een innige band hebben met je ouders. Ik wil me niet kleiner voelen dan ik ben. Dus glip ik de kerk uit en wacht tot hij weggaat. Later zal ik hem vast ooit spreken. Zal ik hem vertellen hoe het gelopen is. Maar pas als ik het hem kan vertellen als ware het geschiedenis. Nu is het nog veel te veel het heden, ben ik nog daar, in het oog van de storm. Ooit vertel ik hem over de afslag die ik nam. Samen zullen we terugkijken, naar wat was, werd en is geworden. Maar nu nog niet. Nu wil ik nog even schrijven aan mijn levensverhaal, zonder dat teveel mensen over mijn schouder meekijken.