11 juli 2017

En dan ineens is hij daar: de dood. Hij neemt het leven van een jongen, die even oud is als ik.
Hij botst met zijn auto op een andere auto en is op slag dood. Ik kende hem zelf maar vaag, maar ik weet wie zijn zusje is, ken zijn vrienden. Ik kan hem voor me zien toen hij nog ademde, leefde.
Ik loop op straat en ik vloek hardop. Het is al middernacht geweest en er is toch niemand die me hoort.
Soms flirt ik in mijn hoofd zachtjes met de dood. Dan ben ik mijn strijd zat, dan ben ik moe.
Wil ik even zachtjes wegglijden. Maar nu zie ik ineens wat de dood is. Soms treedt hij zachtjes in en geleidelijk, maar in dit geval is hij zo hard en zo plotseling dat mijn hersenen het niet kunnen bevatten. Je kan je leven leven en het kan ineens afgelopen zijn. Wij mensen wanen ons soms onoverwinnelijk, maar wat zijn we slechts fragiele wezens.
Ik voel de totale zinloosheid, de willekeur, de meedogenloosheid van dit sterfgeval en het zorgt ervoor dat ik mezelf weer recht in de ogen kan kijken. Het feit dat ik hier rondloop, dat ik mag ademen, dat ik dingen mag uitzoeken, dat ik lief mag hebben: dat kan ik toch niet zomaar voor lief nemen?
Ik snap oprecht hélemaal niks van het leven. Ik geloof niet in een god die me helpt en mocht hij of zij onverhoopt toch blijken te bestaan, dan ben ik woedend, omdat hij/ zij zo veel mensen in de steek laat.
Ik geloof dus niet dat iets of iemand buiten mij echt in staat is om mij te helpen. Ik moet het zelf doen. Vaak vind ik het zwaar en soms zou ik kunnen gillen van woede en onmacht. Over mijn super sensitieve lichaam en brein, die op alles lijken te reageren als door een wesp gestoken. Ik weet niet waarom en ik weet soms niet hoe. Maar ik weet alleen dat ik het aan moet gaan. Want als ik het aanga, dan pik ik in ieder geval zoveel mogelijk van het leven mee. En dat wil ik. Want ik weet niet wanneer het eindigt. Het kan letterlijk in één klap afgelopen zijn. Dat wist ik al. Maar nu voel ik het pas echt.