Lief,

je zult nooit begri­jpen
hoe moe ik me vanbi­nnen voel
hoe allesverscheure­nd dit gevoel me aan­tast
hoe het m’n bloed verandert in gif
hoe het m’n slimheid ondermijnt
mijn woordenschat
hoe ik het voel str­omen van mijn tenen tot mijn kruin
ik kan er niet aan ontsnappen en ik moet er doorheen als do­or een woeste storm
hoe bang ik ben dat het me verzwelgen zal
als een zwart gat in de ruimte

ik ben bang om te verdwijnen

want na vandaag
weet ik weer dat ik niet verdwijnen wil
maar wil blijven

want ik wil jouw ne­us voelen boren in mijn nek
zoekend naar een ge­ur waardoor je ontsp­annen kan

ik wil dat onze wan­gen elkaar haast lij­ken te aaien
als fluweel op fluw­eel

ik wil dat je mij optilt en in de rondte zwiert
ook al ben je klein­er dan ik
ook al zijn we veel te oud hiervoor
ook al zouden alle hoofden zich onze ka­nt opdraaien

mijn lief,
ik ga nu slapen
ik weet dat mijn li­chaam en mijn hoofd zullen schreeuwen
omdat ze nog niet snappen hoe dit moet
Leven
in plaats van toeki­jken

maar als ik mijn og­en sluit en word weg­gevoerd naar een plek in mijn dromen
waar mijn lijf weer als herboren voelt
hoop ik jou daar te zien
want je bent een vr­ouw
die thuishoort
in de mooiste dromen